Pensioencommunicatie voor werkgevers

Was sas as dös was kaans

Wet Pensioencommunicatie en zorgplicht werkgever
Per 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Deze wet ziet erop toe dat pensioenuitvoerders én werkgevers meer inzicht moeten geven over de van toepassing zijnde pensioenregeling. Zowel aan een nieuwe werknemer, de in dienst zijnde werknemer, oud werknemer, partner en de werknemer die al met pensioen is.

De meeste werkgevers gaan er vanuit dat de pensioenuitvoerder ervoor zorgt dat de werkgever volledig voldoet aan alle wetgeving.

De pensioenuitvoerder voldoet hier NIET volledig aan, omdat zij niet daadwerkelijk contact heeft met de werknemers. Zij verwerkt alleen alle informatie die zij ontvangt. Werkgevers staan veel dichterbij hun werknemers dan pensioenuitvoerders. Werkgevers hebben hier meer inzicht en invloed op.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Voor de indiensttreding van een nieuwe werknemer
Voordat een nieuwe werknemer in dienst komt is het belangrijk dat hij/zij weet hoe de pensioenregeling in elkaar zit. Daarnaast moet aangegeven worden wat de eventuele risico’s zijn, wat het pensioengevend salaris is, de inhouding vanwege de AOW en wat bijvoorbeeld de eigen bijdrage is. Belangrijk: Dit moet allemaal gebeuren voordat de nieuwe werknemer zijn/haar handtekening zet onder de arbeidsovereenkomst.

Is dit al goed geregeld binnen uw bedrijf, bent u zelf als werkgever goed op de hoogte van de pensioenregeling en wordt dit in begrijpelijk taal uitgelegd aan de (potentiële) werknemer? Een vraag die u zichzelf dient te stellen.

Het Twents Pensioenbureau kan de werkgever volledig ontzorgen op gebied van pensioencommunicatie. En dat is erg veel waard. Wat zijn dan voor u als werkgever de voordelen:

 • U hoeft de pensioencommunicatie niet zelf te doen en bij te houden
 • U krijgt meer betrokken en tevreden werknemers
 • Uw werknemers zijn meer financieel bewust
 • Uw werknemers hebben daardoor minder stress
 • Uw werknemers zijn daardoor gemotiveerder en productiever
 • U heeft minder extra administratieve lasten door bijvoorbeeld loonbeslagen

Tijdens het dienstverband
De wet heeft niet alleen betrekking op nieuwe werknemers maar ook de werknemers die al in dienst zijn. Zijn die ook al “pensioen bewust”? Weten zij alle “in’s en out’s” van de pensioenregeling van hun werkgever? U kunt eens bij de werknemer informeren of hij / zij weet hoe de pensioenregeling in elkaar zit.

Naast de inhoud van de pensioenregeling is het ook belangrijk dat de werknemer informatie kan vinden over de verschillende Life Events. Gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het pensioen.

Denk hierbij aan:

 • Waardeoverdracht van pensioen
 • Meer of minder werken/verdienen
 • Samenwonen en/of Trouwen
 • Echtscheiding
 • Arbeidsongeschikt
 • Ontslag
 • Overlijden

Werknemers moeten de beschikking hebben over informatie indien een of meer van de Life Events zich voordoen. Uit jurisprudentie en via praktijkvoorbeelden is gebleken dat als een werknemer hier niet goed over is geïnformeerd, dit grote gevolgen kan hebben voor hun pensioen. Pensioen 1-2-3 (verplichte informatie vanuit de pensioenuitvoerder) is vrij beperkt qua informatie. Een werknemer ontvangt dit pas na indiensttreding.

En wanneer een werknemer dus niet goed, volledig of op tijd is geïnformeerd door u als werkgever dan kan dit ook grote gevolgen voor u en uw bedrijf hebben. En het is in kader van risicomanagement beter te voorkomen dan te genezen.

Het Twents Pensioenbureau helpt de werkgever met het invullen van de zorgplicht onder andere door het aanbieden van een online pensioen informatie omgeving in de huisstijl van de werkgever die voor iedereen begrijpelijk is. Zo kan de werkgever potentiële en bestaande werknemers van voldoende informatie voorzien over de van toepassing zijnde pensioenregeling.

Graag bieden wij u geheel kosteloos een compliancy check aan om te kunnen beoordelen of u als werkgever al voldoet aan de informatie zorgplicht.

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen?

053 - 851 95 10 Emailinfo@htpb.nl Nieuwsbrief

Lees hier onze maatregelen rondom het corona virus

Meer informatie
X