Pensioenadvies voor werkgevers

Met ’n good inkomn ko’j better oetkomen

Neemt u voor het eerst personeel aan? Moet u een pensioenregeling aanbieden? Valt u misschien onder een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds of een cao? Nergens in de wet staat dat een werkgever verplicht is pensioen te regelen voor het personeel. Het kan echter wel zo zijn dat er vanuit een bepaalde bedrijfstak of cao een collectieve pensioenverplichting is. Wanneer u aan de werkingssfeer voldoet van zo’n bedrijfstakpensioenfonds of cao dan bent u verplicht dit te volgen  en alle werknemers als deelnemer aan te melden. Als u dat meteen doet is er nog niet zo veel aan de hand.

Maar…….wanneer u daar veel later pas achter komt of, nog erger, een fonds komt er achter dan zal er alsnog aansluiting moeten plaatsvinden met terugwerkende kracht en ook een premiebetaling met terugwerkende kracht. En dat gaat doorgaans om grote bedragen.  En ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Het Twents Pensioenbureau kan voor u een werkingssfeeronderzoek uitvoeren om voor u te onderzoeken of op uw onderneming een dergelijke verplichtstelling van toepassing is. Is hier sprake van dan bent u er op tijd bij. Het risico is dermate groot dat eigenlijk elke startende werkgever zo’n onderzoek zou moeten laten uitvoeren. En dat gaat veel verder dan even de SBI code bij de Kamer van Koophandel checken….

Wanneer er sprake is van een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds dan zal een en ander in het werk gesteld dienen te worden. Het Twents Pensioenbureau kan u daarbij helpen. Hoeft u dan verder niets meer te doen? Jazeker wel, ofschoon de inhoud van de regeling dan vaststaat en zal worden uitgevoerd door het betreffende pensioenfonds, heeft u nog steeds een informatie zorgplicht. Zie hiervoor het onderwerp ‘Pensioencommunicatie’.

Waarvoor kunt u als werkgever bij Het Twents Pensioenbureau terecht:

  • Werkingssfeeronderzoek: is er sprake van een verplicht(e) bedrijfstakpensioenfonds of cao?
  • Advies bij opzetten van een pensioenregeling
  • Advies bij het wijzigen of verlengen van een pensioenregeling
  • Second opinion over de lopende pensioenregeling (pensioenscan)
  • Advies bij het formuleren van pensioenonderwerpen in personeelsdocumenten (handboek, arbeidsovereenkomst, pensioenovereenkomst etc.)

Is er sprake van een pensioenverplichting vanuit een cao dan gelden er vaak minimum eisen ten aanzien van niveau, inhoud en uitvoering van de regeling. Het Twents Pensioenbureau kan u hierbij adviseren en bijstaan.

Is er helemaal geen sprake van een verplichting vanuit een bedrijfstakpensioenfonds of cao dan heeft u de vrijheid om al dan niet pensioen te regelen voor uw werknemers. Het Twents Pensioenbureau kan u helpen met het ontwerpen van een passende regeling en kan u hierin adviseren. Onderdeel van het adviestraject is ook het juist informeren van de werknemers en indien van toepassing de ondernemingsraad of andere personeelsvertegenwoordigingsorganen.

Het Twents Pensioenbureau beschikt over een sterk netwerk van specialisten: juristen, accountants, actuarieel consultants of andere professionals die raakvlakken hebben met pensioen gerelateerde onderwerpen. Onder het motto ‘ieder mens heeft zijn eigen kunnen en beperkingen’ zoeken wij graag de samenwerking op met uiteindelijk maar één doel: u als klant helpen bij uw vraagstuk.

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen?

053 - 851 95 10 Emailinfo@htpb.nl Nieuwsbrief

Lees hier onze maatregelen rondom het corona virus

Meer informatie
X