In mijn adviespraktijk proat ik met mensen van verschillende leeftijden, in verschillende levensfasen en in verschillende financiële omstandigheden. Wat mij door de jaren heen opvalt, is dat het merendeel van deze mensen geen duidelijk antwoord heeft op twee kernvragen waarvan ik vind dat iedereen daarop het antwoord zou moeten weten. De vragen zijn simpel:

  • wat is globaal uw inkomen na uw pensionering?
  • wat is de financiële positie van de nabestaanden indien voor pensionering een van de partners komt te overlijden?

Pensionering

Het pensioen is in Nederland dondersmooi, maar ook ingewikkeld geregeld. Die complexiteit neemt alleen maar toe. Dit heeft tot gevolg dat heel veel mensen geen goed beeld meer hebben op welk moment ze met pensioen kunnen gaan en wat hun inkomen op dan zal zijn. Waaruit bestaat dat inkomen dan?

  • Iedereen krijgt op een bepaalde leeftijd AOW. Dit is een (minimale) basis. Lange tijd ging de AOW in bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Inmiddels geldt dat in 2024 voor velen de AOW ingaat op het moment dat men 67 jaar wordt.
  • Mensen die in dienstverband werken kunnen tijdens het arbeidzame leven over het algemeen pensioen opbouwen via hun werkgever. Pensioen kan worden opgebouwd bij een ondernemings- of bedrijfs(tak)pensioenfonds. Ook kan een werkgever gerechtigd zijn dit pensioen bij een private verzekeraar of premiepensioeninstelling onder te brengen. Dit is voor u heel belangrijk, omdat een private aanbieder heel anders werkt dan een ondernemings- of bedrijfspensioenfonds. Afhankelijk waar uw pensioenregeling is ondergebracht en hoe de regeling is ingericht gelden er bijvoorbeeld andere regels en risico’s voor het eventueel korten van de pensioenaanspraken. Ook de mogelijkheden en voorwaarden om eerder met pensioen te gaan kunnen verschillen.
  • Mensen kunnen ook zelf voorzieningen hebben getroffen voor extra financiële armslag na pensionering. Dat kan via een spaar- of beleggingsrekening zijn. Maar ook door het liquide maken van een deel van de waarde van de eigen woning waarop geen hypotheek meer rust of gewoon het (extra) aflossen van de hypotheek om zodoende lasten te verlagen.

Voortijdig overlijden

Door ziekte of ongeval kan een van de partners komen te overlijden. Naast een emotioneel verlies zal dat bijna altijd ook financiële gevolgen hebben. Dat kan worden veroorzaakt door verlies van arbeidsinkomsten maar ook door het wegvallen van zorgtaken die na het overlijden op een andere wijze moeten worden georganiseerd. Kan het achterblijvende gezin in de woning blijven wonen, is er voldoende geld voor de ontwikkeling (denk ook aan sport en hobby’s) en studie van de kinderen?

Deze vragen gelden ook wanneer er een echtscheiding heeft plaatsgevonden en een van de partners alimentatie ontvangt. Deze alimentatie eindigt in het algemeen ook indien degene die de alimentatie betaalt, komt te overlijden.

Het gaat niet alleen om “de cijfers” maar nog veel meer om de consequenties van die cijfers. Wat betekent het voor uw concrete situatie indien na pensionering of bij voortijdig overlijden het besteedbaar inkomen met 30% of meer daalt? Wat kan dan nog wel en wat kan dan niet meer?

Mijn vak

Mijn vak is onder meer om alle cijfers op een rijtje te zetten en samen met u zichtbaar te maken wat in verschillende situaties de consequenties voor uw dagelijks leven zullen zijn. Ik ben van mening dat iedereen dit inzicht van zijn eigen situatie moet hebben. Zodat iedereen ook zelf kan beslissen om wel of niet tijdig maatregelen te nemen om ongewenste consequenties te voorkomen.

Mijn advies: voorkom het gevoel van “Had ik dat maar eerder geweten” op het moment dat u aan de bestaande situatie niets meer kunt veranderen. Ik help u graag met het krijgen van een goed inzicht in uw financiële positie en het bouwen van zekerheid om deze positie ook te beveiligen tegen calamiteiten.

Want onthoudt: Wel te late is opstoan, möt n heeln dag op n draf goan!

Good goan!

053 - 851 95 10 Emailinfo@htpb.nl Nieuwsbrief

Lees hier onze maatregelen rondom het corona virus

Meer informatie
X