Terug naar blogs
Geplaatst op 1 december 2020

Pensioen voor Payrollers

5 minuten

Per 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op dezelfde pensioenafspraken als hun collega’s die in loondienst zijn bij hetzelfde bedrijf (de inlener). Voor payrollwerkgevers betekent dit werk aan de winkel. Waar zij voorheen regelingen hadden met Pensioenfonds StiPP, moet er nu worden gezocht naar een goed alternatief voor het pensioen van payrollers.

Wat is payroll?

Een payrollbedrijf heeft medewerkers in dienst, die vervolgens werkzaam zijn voor een inlener van het payrollbedrijf. Zulke medewerkers noemen we payrollers. Het payrollbedrijf is hun werkgever, de organisatie waar ze hun werk uitvoeren is de werkplek. De payrollovereenkomst is ook vastgelegd in de wet in artikel 7:692BW.

Wat verandert er voor payrollers?

Sinds 1 januari 2020 wijzigden de arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Vanaf dat moment kregen zij dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn. Dit had een aantal nieuwe voordelen en regels voor payrollers als gevolg.

Daar komt nu bij dat per 1 januari 2021 het pensioen van payrollers niet langer is ondergebracht bij pensioenfonds StiPP. Er moet een andere pensioenoplossing worden gezocht, die verantwoordelijkheid ligt bij de payrollwerkgever. Op de website van StiPP vindt u meer informatie voor de payrollwerknemers en de payrollwerkgevers.

De oplossing wordt omschreven als een ‘adequaat pensioen’. Een payrollwerkgever kan hier op twee manieren invulling aangeven, zoals ook staat uitgelegd in het besluit ‘Allocatie arbeidskrachten door intermediairs’.

Optie 1: Pensioenregeling inlenende werkgever

Payrollwerknemers aanmelden in de pensioenregeling van de inlenende werkgever waar de payrollwerknemers werkzaam zijn.

Optie 2: Eigen pensioenregeling

Een eigen pensioenregeling treffen voor de payrollwerknemers. Deze moet voldoen aan alle eisen van een adequate pensioenregeling en moet worden ondergebracht bij een pensioenuitvoerder.

Payrollpensioen vanaf 2021

Als werkgever moet je voor 1 januari 2021 een goede pensioenregeling getroffen hebben voor je payrollers. Dat is al snel en er komt een hoop bij kijken.

Geldt dit voor alle payrollwerknemers?

Neen, de payrollwerkgever dient alleen een adequaat pensioen te regelen (volgens optie 1 of optie2 hierboven) in volgende 2 situaties:

  • wanneer werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt, recht hebben op een pensioenregeling; of
  • wanneer werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven, waarin de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt werkzaam is, recht hebben op een pensioenregeling, indien deze geen werknemers in dienst heeft in gelijke of gelijkwaardige functies.

Het is van groot belang dat payrollwerkgevers dit voor 1 januari 2021 geregeld hebben, per 1 januari 2021 komt namelijk de dekking voor partner- en wezenpensioen bij pensioenfonds StiPP te vervallen! Het Twents Pensioenbureau heeft een passende oplossing voor payrollwerkgevers, neem daarom vandaag nog contact op!

Deel dit bericht:
Altijd op de hoogte blijven?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
053 - 851 95 10 Emailinfo@htpb.nl Nieuwsbrief

Lees hier onze maatregelen rondom het corona virus

Meer informatie
X