Terug naar blogs
Geplaatst op 29 april 2022

Het nieuwe pensioenstelsel, begin op tijd

5 minuten

An hard lopen he-j nich völ, iej mot op tied van hoes goan

 

Wat is er aan de hand?

Ons Nederlands pensioenstelstel gaat op de schop, dat wist je wellicht al. In 2019 zijn de sociale partners het hierover eens geworden. De grootste wijziging in de pensioenwetgeving sinds de invoering van onze huidige Pensioenwet in 2007. Is het een verbetering? Nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar het komt er wel en wordt nu niet meer teruggedraaid. Het is van groot belang niet af te wachten maar vroegtijdig in actie te komen. Lees hieronder wat je alvast kunt doen en waarom.

Wanneer gaat dat allemaal in dan?

Zoals dat met een nieuwe wet gaat: dit komt na een parlementaire behandeling tot stand ofwel, uiteindelijk, zowel de Tweede als Eerste Kamer moeten instemmen en de wet aannemen. Het heeft een hele poos geduurd voordat het concrete wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer voor behandeling en goedkeuring.  Dat is op 30 maart jongstleden gebeurd: de Wet toekomst pensioenen, afgekort de WTP.

Het streven van het kabinet is om de nieuwe wetgeving per 1 januari 2023 in te laten gaan. Er geldt wel een overgangstermijn voor aanpassing van bestaande pensioenregelingen tot 1 januari 2027.

Dat klinkt nog ver weg, ik hoef dus voorlopig niets te doen?

Jazeker wel! Het is heel belangrijk nu al in actie te komen. In ieder geval om je alvast goed te laten informeren en in gesprek te gaan. Ofschoon er tijdens de behandeling in de Tweede Kamer nog wijzigingen kunnen plaatsvinden is het al behoorlijk concreet en staan de hoofdlijnen al wel vast. Geen reden dus om achterover te leunen en maar af te wachten. Zeker als je al een pensioenregeling hebt is die vier jaar echt wel nodig om de hele omvorming goed te regelen. Er is nog een flinke weg te gaan.

Wat wijzigt er in ieder geval?

Om met de deur in huis te vallen: gegarandeerde pensioenen bestaan niet meer. Wat vast staat is dat alle pensioenen in Nederland overgaan naar een zogenoemde premieregeling (voorheen ook wel beschikbare premie regeling genoemd). We nemen daarbij definitief afscheid van de vaste pensioenuitkeringen zoals de middelloonregeling. De meeste werknemers bouwen verplicht pensioen op bij een bedrijfstakpensioenfonds en dat zijn nagenoeg allemaal middelloon regelingen. Dat verdwijnt dus. Het pensioen wordt daarmee onzekerder.

Het gaat te ver om hier nu op alle details in te gaan, dat hoeft ook niet. Ik wil alleen maar een boodschap afgeven en de boel in beweging krijgen. Want op tijd beginnen is een must.

Werkgevers met een pensioenregeling, kom in actie

Wanneer een werkgever op 31 december 2022 (zoals het er nu naar uit ziet) al een pensioenregeling heeft voor het personeel dan gelden nog even de huidige regels. Tot 1 januari 2027 geldt er namelijk een overgangstermijn. Nieuwe werknemers mogen nog in de huidige regeling worden opgenomen tot deze datum. Vanaf 1 januari 2027 mag dat niet meer en moet er een nieuwe regeling komen voor nieuwe werknemers (je hebt dan in principe 2 regelingen en wellicht wil je dat niet). Een regeling die geheel aan de nieuwe wetgeving voldoet. En daar moet je nu alvast over nadenken.

Wat kun je dan doen?

Ga alvast met een adviseur in gesprek om je te laten voorlichten: welke rol speelt de werkgever, welke rol speelt de pensioenuitvoerder, welke rol speelt een ondernemingsraad en wat mogen werknemers van mij verwachten. Er is namelijk een verschil tussen de werkgever die verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfondsregeling (bijvoorbeeld vanuit een cao) en een werkgever die vrijwillig is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds of zelfs de regeling bij een verzekeraar of Premiepensioeninstelling (PPI) heeft ondergebracht. Er zit dan bijvoorbeeld verschil in medezeggenschap, en de verantwoordelijkheid voor het gehele omvormingstraject (transitie genoemd). Deze trajecten zijn tijdrovend en moeten zorgvuldig worden doorlopen.

En vergis je niet, je hebt als werkgever een eigen zorgplicht en verantwoordelijkheid. Je kunt niet achteroverleunen en alles aan de pensioenuitvoerders overlaten.

Communicatie van groot belang!

Vergeet niet, pensioen is voor de deelnemers. Zij moeten dus goed kunnen snappen wat ze kunnen verwachten. Bovendien begrijpen heel veel werknemers hun huidige pensioenregeling al niet eens, laat staan dat ze straks de verschillen kunnen zien tussen de oude en nieuwe situatie. En het gaat niet alleen om een toekomstig inkomen voor de oudedag. Ook voor de nabestaanden wordt het een en ander geregeld wanneer de deelnemer voor zijn pensioendatum overlijdt. Geef de deelnemers goed overzicht en inzicht, bied ze handelingsperspectief en maak duidelijk wanneer ze in actie moeten komen.

En laten wij hier nu net goed in zijn!

  • Werkgevers kunnen wij bijvoorbeeld bijstaan met advies, communicatie, berekeningen, de huidige regeling onder de loep nemen, stappenplan en beheer.
  • Accountants en administratiekantoren kunnen wij bijstaan met helpen beantwoorden van vragen die zij van hun klanten krijgen of met presentaties. Bied je klanten eens een leuke en praktische kennissessie aan.
  • Werknemers kunnen wij helpen met het verkrijgen van een goed overzicht en inzicht in hun inkomenssituatie bij pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid enz.

Wij maken hierbij gebruik van veel visualisatie en geen ellenlange cijfermatige en onleesbare rapporten.

En nu?

Daag ons uit en neem contact met ons op voor een koffiegesprek. Begin echt op tijd om allerlei beslissingen goed overwogen te kunnen nemen. Zodat het geen onzorgvuldige haastklus wordt want zoals we in Twente zeggen “An hard lopen he-j nich völ, iej mot op tied van hoes goan”

 

Good goan!

 

 

 

Deel dit bericht:
Altijd op de hoogte blijven?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
053 - 851 95 10 Emailinfo@htpb.nl Nieuwsbrief

Lees hier onze maatregelen rondom het corona virus

Meer informatie
X