An hard lopen he-j nich völ, iej mot op tied van hoes goan

 

Wat is er aan de hand?

Ons Nederlands pensioenstelstel gaat op de schop, dat wist je wellicht al. In 2019 zijn de sociale partners het hierover eens geworden. De grootste wijziging in de pensioenwetgeving sinds de invoering van onze huidige Pensioenwet in 2007. Is het een verbetering? Nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar het komt er wel en wordt nu niet meer teruggedraaid. Het is van groot belang niet af te wachten maar vroegtijdig in actie te komen. Lees hieronder wat je alvast kunt doen en waarom.

Wanneer gaat dat allemaal in dan?

Zoals dat met een nieuwe wet gaat: dit komt na een parlementaire behandeling tot stand ofwel, uiteindelijk, zowel de Tweede als Eerste Kamer moeten instemmen en de wet aannemen. Het heeft een hele poos geduurd voordat het concrete wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer voor behandeling en goedkeuring.  Dat is op 30 maart jongstleden gebeurd: de Wet toekomst pensioenen, afgekort de WTP.

Het streven van het kabinet is om de nieuwe wetgeving per 1 januari 2023 in te laten gaan. Er geldt wel een overgangstermijn voor aanpassing van bestaande pensioenregelingen tot 1 januari 2027.

Dat klinkt nog ver weg, ik hoef dus voorlopig niets te doen?

Jazeker wel! Het is heel belangrijk nu al in actie te komen. In ieder geval om je alvast goed te laten informeren en in gesprek te gaan. Ofschoon er tijdens de behandeling in de Tweede Kamer nog wijzigingen kunnen plaatsvinden is het al behoorlijk concreet en staan de hoofdlijnen al wel vast. Geen reden dus om achterover te leunen en maar af te wachten. Zeker als je al een pensioenregeling hebt is die vier jaar echt wel nodig om de hele omvorming goed te regelen. Er is nog een flinke weg te gaan.

Wat wijzigt er in ieder geval?

Om met de deur in huis te vallen: gegarandeerde pensioenen bestaan niet meer. Wat vast staat is dat alle pensioenen in Nederland overgaan naar een zogenoemde premieregeling (voorheen ook wel beschikbare premie regeling genoemd). We nemen daarbij definitief afscheid van de vaste pensioenuitkeringen zoals de middelloonregeling. De meeste werknemers bouwen verplicht pensioen op bij een bedrijfstakpensioenfonds en dat zijn nagenoeg allemaal middelloon regelingen. Dat verdwijnt dus. Het pensioen wordt daarmee onzekerder.

Het gaat te ver om hier nu op alle details in te gaan, dat hoeft ook niet. Ik wil alleen maar een boodschap afgeven en de boel in beweging krijgen. Want op tijd beginnen is een must.

Werkgevers met een pensioenregeling, kom in actie

Wanneer een werkgever op 31 december 2022 (zoals het er nu naar uit ziet) al een pensioenregeling heeft voor het personeel dan gelden nog even de huidige regels. Tot 1 januari 2027 geldt er namelijk een overgangstermijn. Nieuwe werknemers mogen nog in de huidige regeling worden opgenomen tot deze datum. Vanaf 1 januari 2027 mag dat niet meer en moet er een nieuwe regeling komen voor nieuwe werknemers (je hebt dan in principe 2 regelingen en wellicht wil je dat niet). Een regeling die geheel aan de nieuwe wetgeving voldoet. En daar moet je nu alvast over nadenken.

Wat kun je dan doen?

Ga alvast met een adviseur in gesprek om je te laten voorlichten: welke rol speelt de werkgever, welke rol speelt de pensioenuitvoerder, welke rol speelt een ondernemingsraad en wat mogen werknemers van mij verwachten. Er is namelijk een verschil tussen de werkgever die verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfondsregeling (bijvoorbeeld vanuit een cao) en een werkgever die vrijwillig is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds of zelfs de regeling bij een verzekeraar of Premiepensioeninstelling (PPI) heeft ondergebracht. Er zit dan bijvoorbeeld verschil in medezeggenschap, en de verantwoordelijkheid voor het gehele omvormingstraject (transitie genoemd). Deze trajecten zijn tijdrovend en moeten zorgvuldig worden doorlopen.

En vergis je niet, je hebt als werkgever een eigen zorgplicht en verantwoordelijkheid. Je kunt niet achteroverleunen en alles aan de pensioenuitvoerders overlaten.

Communicatie van groot belang!

Vergeet niet, pensioen is voor de deelnemers. Zij moeten dus goed kunnen snappen wat ze kunnen verwachten. Bovendien begrijpen heel veel werknemers hun huidige pensioenregeling al niet eens, laat staan dat ze straks de verschillen kunnen zien tussen de oude en nieuwe situatie. En het gaat niet alleen om een toekomstig inkomen voor de oudedag. Ook voor de nabestaanden wordt het een en ander geregeld wanneer de deelnemer voor zijn pensioendatum overlijdt. Geef de deelnemers goed overzicht en inzicht, bied ze handelingsperspectief en maak duidelijk wanneer ze in actie moeten komen.

En laten wij hier nu net goed in zijn!

 • Werkgevers kunnen wij bijvoorbeeld bijstaan met advies, communicatie, berekeningen, de huidige regeling onder de loep nemen, stappenplan en beheer.
 • Accountants en administratiekantoren kunnen wij bijstaan met helpen beantwoorden van vragen die zij van hun klanten krijgen of met presentaties. Bied je klanten eens een leuke en praktische kennissessie aan.
 • Werknemers kunnen wij helpen met het verkrijgen van een goed overzicht en inzicht in hun inkomenssituatie bij pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid enz.

Wij maken hierbij gebruik van veel visualisatie en geen ellenlange cijfermatige en onleesbare rapporten.

En nu?

Daag ons uit en neem contact met ons op voor een koffiegesprek. Begin echt op tijd om allerlei beslissingen goed overwogen te kunnen nemen. Zodat het geen onzorgvuldige haastklus wordt want zoals we in Twente zeggen “An hard lopen he-j nich völ, iej mot op tied van hoes goan”

 

Good goan!

 

 

 

Ofwel: “Eerst werken dan genieten?”

Zo, dat is dat. De vakantieperiode ligt achter ons. Veel van jullie weer terug op kantoor, bij collega’s of op je thuiswerkplek. Maar in ieder geval, het genieten is over…. Kijk je het hele jaar naar uit en voor je het weet is het weer voorbij. Maar goed, gewoon weer niets nieuws plannen en iets leuks in het vooruitzicht plaatsen. We kunnen er weer even tegen.

Wat ik heb gedaan?

Gewoon, heerlijk met mijn gezin twee weken met pensioen geweest. Genieten van tijd met elkaar doorbrengen, in alle rust. De kids hebben zich reuze vermaakt en wij ook. Even niet werken en naar school, even niet met je planning en taken bezig en ontdekken wat vrije tijd is. Heerlijk! Veel vaker doen zeggen we altijd. We genieten wel eens te weinig: daar wachten we mee tot we met pensioen gaan. Slik….

Wat wordt er van ons verwacht?

Dat is natuurlijk wel een beetje onze cultuur en het tijdspad: basisschool => middelbare school => vervolgopleiding => (heel veel en heel lang) werken => pensioen=genieten.

Maar…..als pensioen genieten is, waarom hoor ik dan altijd dat pensioen heel saai is? En dat we “er nog niet mee bezig zijn”, het is immers nog zo ver weg. Man! Ik zou me er op verheugen! En waarom pas genieten als je met pensioen gaat?!? Nee zeg! Vergeet vooral niet al eerder en vaker even met pensioen te gaan.

Lariekoek

Daarom is het verhaal dat mensen volgens allerlei onderzoeken nog helemaal niet met hun pensioen bezig zijn grote flauwekul. Iedereen is steeds met zijn of haar pensioen bezig. Alleen niemand realiseert zich dat. Zet al je vrijetijdsbestedingen maar eens op een rijtje voor jezelf en reken eens uit hoeveel tijd en geld je daaraan besteedt. Besef dat je daar straks, als je met pensioen gaat, nog meer tijd aan gaat besteden.

En dan heb je eindelijk tijd……

…maar niet voldoende financiële middelen. Tja, dan wordt pensioen inderdaad saai……” ’n luk achter de geraniums zittn en noar buutn kiekn”.  Meer blijft er dan niet voor je over helaas, dus laat dat niet gebeuren.

Geef jezelf een opdracht

Ga binnenkort eventjes met pensioen en denk hier eens serieus over na. Gebruik de factor tijd optimaal en maak een plan(ning). En natuurlijk help ik je daarbij. Pensioen wordt dan heel erg leuk, dat beloof ik je.

Good goan!

 

Heb ik zoveel nodig om te kunnen stoppen met werken? Deze vraag speelt zelfs bij mij als financieel professional wel eens door mijn hoofd. Gelukkig is dit mijn emotie die spreekt, want rationeel weet ik natuurlijk goed hoe het zit. Toch verbaas ik me nog wel eens over het hoge bedrag dat nodig is om onbezorgd van het pensioen te kunnen genieten. Meerdere onderzoeken tonen aan dat de meeste Nederlanders hun financiële kennis overschatten èn dat zij  onderschatten hoeveel je nog nodig hebt wanneer je bijvoorbeeld met pensioen gaat.

Want…..met pensioen gaan is een geheel nieuwe fase die heel leuk kan zijn….kàn….maar daarover in een andere blog meer….

In Nederland wordt nog steeds goed voor ons gezorgd, want ondanks de grote veranderingen in de demografie (samenstelling en ontwikkeling van bevolking zoals geboorte, sterfte, leeftijden, geslacht enz.) hebben we AOW. Dit staatspensioen is er voor iedereen die in Nederland woont. Woont u 50 jaar in Nederland dan heeft u recht op 100% AOW. Maar daar redden de meeste mensen het niet mee.

Daarom sparen we (en dat is trouwens beleggen) massaal via pensioenregelingen via onze werkgever. Dit is nodig om ooit te kunnen genieten van de dan welverdiende oude dag. Lekker luieren, op de kleinkinderen passen of Nederland écht leren kennen.

Een steeds grotere groep Nederlanders bouwt echter niets meer of minder op via de werkgever. Dit heeft meerdere redenen. Een daarvan is de groter wordende groep zelfstandigen. In 2020 kende ons land 1,1 miljoen ZZP’ers. Ook zijn pensioenregelingen via werkgevers versoberd. Daarnaast zijn als gevolg van het pensioenakkoord straks alle pensioenregelingen volledig op basis van beleggingen met persoonlijke beleggingspotjes. Het ‘vaste’ pensioen komt daarbij definitief te vervallen en wordt onzekerder. Kortom, tijd om zelf wat te doen!

Hoeveel heb ik nodig?
Het is natuurlijk niet mogelijk om precies te bepalen hoeveel u nodig heeft, maar ik deel graag wat vuistregels. Hierbij kijk ik naar de situatie van de ZZP-er, die alles (op de AOW na) zelf moet regelen.

Als u dertig bent, dan is het slim om ongeveer uw jaarsalaris opzij te hebben gezet. Dus stel u verdient 50.000 euro per jaar, dan is dit het bedrag dat u opzij heeft gezet. En hieronder ziet u de bedragen voor andere leeftijden.

 • 30, u zou een jaarsalaris gespaard moeten hebben
 • 40, u zou drie keer uw jaarsalaris gespaard moeten hebben
 • 50, u zou zes keer uw jaarsalaris gespaard moeten hebben
 • 60, u zou acht keer uw jaarsalaris gespaard moeten hebben
 • 67, u zou tien keer uw jaarsalaris gespaard moeten hebben

Dit zijn natuurlijk gigantische bedragen en misschien heeft u minder nodig wanneer u wel pensioenopbouw via een werkgever heeft. Hoe dan ook, u heeft sowieso vermogen nodig. Dus hoe eerder u begint met geld opzij zetten, hoe beter. Maar, u bent nooit te laat om te starten! Elke euro telt mee.

Pensioen saai?

Stel u heeft straks alle tijd om al die leuke dingen te doen waar u nu misschien te weinig aan toe komt maar………….u heeft niet voldoende financiële middelen………tja, dan wordt uw pensioen inderdaad saai en krijgt u uiteindelijk gelijk.

Hoe dan?

Het is natuurlijk slim om uw geld voor u te laten werken. Dit doet u door het geld toe te vertrouwen aan de kapitaalmarkt. Dit klinkt misschien technisch, maar het betekent dat uw geld gebruikt wordt om de economie te laten groeien. Bijvoorbeeld doordat u het geld uitleent (obligaties) of deels eigenaar wordt van een bedrijf (aandelen). Op lange termijn beloont deze kapitaalmarkt u voor uw tijd en het genomen risico. Beleggen is verstandig voor uw pensioen, maar of het echt nodig is? Dat reken ik uiteraard graag voor u uit.

Wilt u weten wat voor u verstandig is en of u voldoende opbouwt voor later?

Neem dan contact met mij op, dan maak ik samen met u graag een analyse van uw situatie. Bel mij op 053-8519510 of mail mij via d.slaa@htpb.nl

 

Per 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op dezelfde pensioenafspraken als hun collega’s die in loondienst zijn bij hetzelfde bedrijf (de inlener). Voor payrollwerkgevers betekent dit werk aan de winkel. Waar zij voorheen regelingen hadden met Pensioenfonds StiPP, moet er nu worden gezocht naar een goed alternatief voor het pensioen van payrollers.

Wat is payroll?

Een payrollbedrijf heeft medewerkers in dienst, die vervolgens werkzaam zijn voor een inlener van het payrollbedrijf. Zulke medewerkers noemen we payrollers. Het payrollbedrijf is hun werkgever, de organisatie waar ze hun werk uitvoeren is de werkplek. De payrollovereenkomst is ook vastgelegd in de wet in artikel 7:692BW.

Wat verandert er voor payrollers?

Sinds 1 januari 2020 wijzigden de arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Vanaf dat moment kregen zij dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn. Dit had een aantal nieuwe voordelen en regels voor payrollers als gevolg.

Daar komt nu bij dat per 1 januari 2021 het pensioen van payrollers niet langer is ondergebracht bij pensioenfonds StiPP. Er moet een andere pensioenoplossing worden gezocht, die verantwoordelijkheid ligt bij de payrollwerkgever. Op de website van StiPP vindt u meer informatie voor de payrollwerknemers en de payrollwerkgevers.

De oplossing wordt omschreven als een ‘adequaat pensioen’. Een payrollwerkgever kan hier op twee manieren invulling aangeven, zoals ook staat uitgelegd in het besluit ‘Allocatie arbeidskrachten door intermediairs’.

Optie 1: Pensioenregeling inlenende werkgever

Payrollwerknemers aanmelden in de pensioenregeling van de inlenende werkgever waar de payrollwerknemers werkzaam zijn.

Optie 2: Eigen pensioenregeling

Een eigen pensioenregeling treffen voor de payrollwerknemers. Deze moet voldoen aan alle eisen van een adequate pensioenregeling en moet worden ondergebracht bij een pensioenuitvoerder.

Payrollpensioen vanaf 2021

Als werkgever moet je voor 1 januari 2021 een goede pensioenregeling getroffen hebben voor je payrollers. Dat is al snel en er komt een hoop bij kijken.

Geldt dit voor alle payrollwerknemers?

Neen, de payrollwerkgever dient alleen een adequaat pensioen te regelen (volgens optie 1 of optie2 hierboven) in volgende 2 situaties:

 • wanneer werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt, recht hebben op een pensioenregeling; of
 • wanneer werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven, waarin de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt werkzaam is, recht hebben op een pensioenregeling, indien deze geen werknemers in dienst heeft in gelijke of gelijkwaardige functies.

Het is van groot belang dat payrollwerkgevers dit voor 1 januari 2021 geregeld hebben, per 1 januari 2021 komt namelijk de dekking voor partner- en wezenpensioen bij pensioenfonds StiPP te vervallen! Het Twents Pensioenbureau heeft een passende oplossing voor payrollwerkgevers, neem daarom vandaag nog contact op!

In het voorjaar van 2020 staat de wereld stil. Verschillende maatregelen worden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en dat heeft enorm veel gevolgen. Het heeft impact op ons dagelijkse leven, maar ook op de economie. De flinke beursdaling is u vast niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels is de beurs weer voor een deel hersteld, maar het is onvermijdelijk dat we in de toekomst weer met een daling te maken krijgen. Wat kunnen we van deze corona crisis leren, zodat we van een volgende beursdaling misschien zelfs kunnen profiteren?

Waar hebben we dit eerder gezien?
Kijkt u eens naar de schets hieronder (bron: NNEK Vermogensbeheer). Voor de lezers van dit blog staat 9/11 waarschijnlijk op het netvlies gebrand. Ook u weet vast nog waar u was toen u voor het eerst over de aanslag hoorde. Net zoals de andere gebeurtenissen in de schets, had 9/11 grote gevolgen. Mensen durfden niet meer te vliegen, maatregelen bij de douane werden flink aangescherpt èn de beurs zakte met -13,1%. Gelukkig duurde het enkel 41 dagen tot dit hersteld was. Beleggers die hun aandelen behielden waren na een dikke maand weer ‘terug bij af’. Hun enige ‘blijvende schade’ is dat ze nu altijd bij hun handbagage de shampoo, tandpasta en deo in een hersluitbare plastic zak moeten meenemen.

Ik vraag me af wat de blijvende aanpassingen gaan zijn vanuit deze coronacrisis. En hoe lang is ‘blijvend’? Zullen we elkaar nu voor altijd blijven begroeten met een beleefd knikje of een tik met de elleboog?

bron: NNEK Vermogensbeheer

 

Wat kunnen we hiervan leren?
Zoals ik al stelde in het begin van dit blog: het is onvermijdelijk dat de beurs nog eens gaat dalen. Laten we in ieder geval het volgende oppikken van deze corona-situatie:

 • Dalingen (en stijgingen) horen bij beleggen. Kijkt u maar naar de schets.
 • U kunt profiteren van een beursdaling.
 • U kunt onrust wegnemen door uzelf rationele vragen te stellen.

Profiteren van een beursdaling

Een van de belangrijkste beurswijsheden is: “Laag kopen, hoog verkopen”. Tijdens de coronacrisis zakte de beurs met 30,8%. Heeft u een spaarbuffer en kon u op dat moment nog wat missen? Dan was dat een mooi moment geweest om aandelen bij te kopen. U koopt ze als het ware in de uitverkoop.

Wat is dan een goed moment om bij te kopen?

Deze vraag wordt vaak gesteld. Klanten vragen me ook of ik weet of de beurs zijn laagste punt al heeft bereikt. En dat is het nu juist. Niemand weet wanneer het laagste punt bereikt is. Ook ik kan helaas geen voorspellingen doen. Wat ik wèl weet is dat als de beurs bijvoorbeeld met 10% zakt, dat de aandelen 10% goedkoper zijn. Heeft u een overschot in uw spaarbuffer? Kunt u dat geld missen? Dan is dat een mooi moment om eenmalig wat geld bij te storten. En ja, de beurs zou nog verder kunnen zakken. Maar voor hetzelfde geld (bewuste woordspeling) was dat wel het laagste punt.

Nóg beter is om periodiek te beleggen. Dan legt u maandelijks geld in en profiteert u automatisch van de ‘koopjes’. Neem contact met mij op om dit in te regelen.

Onrust wegnemen

Veel klanten zagen deze beursdaling als kans en stortten juist geld bij. Enkele klanten werden ongerust en wilden hun aandelen juist verkopen. Die onrust is bijna altijd onterecht. Wilt u bij een volgende beursdaling bepalen of u uw beleggingen moet verkopen? Beantwoord dan de volgende vragen:

 • Bent u of is uw partner ontslagen?
 • Moet u uw huis gedwongen verkopen?
 • Daalt uw inkomen?
 • Heeft u veel geld nodig voor onverwachte uitgaven?
 • Is uw doelstelling in de toekomst veranderd?

Als al uw antwoorden “Nee” zijn, dan is het verstandig om uw beleggingen niet te verkopen. Er is blijkbaar niks in uw persoonlijke situatie veranderd waar u plotseling geld van uw beleggingsrekening voor nodig heeft. Onthoud: u heeft een lange termijn-doel.

En als het weer (een beetje) daalt bedenk dan: Da hej mangs!

Belangrijk is in ieder geval dat u contact met mij opneemt. Wilt u bijstorten? Bent u bezorgd bij een beursdaling? Bel me! Samen kijken we of u nog op koers ligt of dat we de koers moeten wijzigen om uw doel te halen.

Hoo hej’ t d’ r met? Laat ik dat eerst eens aan je vragen. Want wat is het een bijzondere periode…..zo veel mogelijk thuis blijven, zo weinig mogelijk mensen ontmoeten, allerlei bedrijven dicht, enorme belasting in de ziekenhuizen en bij verplegend en verzorgend personeel, bijna krampachtig en onwennig omgaan met de nieuwe hygiëne maatregelen, afstand houden, weg spontaniteit. Want dat is het: zaken die wij als zo vanzelfsprekend ervaren kunnen niet meer, althans niet zomaar. Het zet je aan het denken, nu pas realiseer ik me hoeveel vrijheden wij normaal gesproken dagelijks hadden en voorlopig niet meer hebben. Eens te meer besef je hoe fijn het is om te kunnen gaan en staan waar je wilt, met wie je wilt en wanneer je wilt. Vrijheid, zelf kiezen….

Het zou sowieso ook een gedenkwaardig jaar worden: het vieren van 75 jaar vrijheid, het herdenken van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding van Nederland en de rest van Europa. Allerlei mooie en belangrijke evenementen georganiseerd na jarenlange voorbereiding, overal, in heel Nederland. Stilstaan bij wat wij zo vanzelfsprekend zijn gaan vinden, je volledig vrij en dus niet beperkt voelen. Een vrijheid die we te danken hebben aan ontzettend veel helden die zich voor onze vrijheid hebben opgeofferd, hun leven op het spel hebben gezet….voor jou…voor mij……voor de vrijheid. En dat moeten we blijven herdenken. Vooral stilstaan bij het gevoel van vrijheid en het dankbaar zijn.

En gedenkwaardig werd het…..niet om vrijheid te vieren….maar door een nieuwe dreiging….in Nederland, Europa en de rest van de wereld….Covid-19 ofwel het Corona virus…zo heet de dreiging. Een dreiging voor gezondheid in een enorm tempo waarbij mensen erg ziek worden en overlijden. Met duizenden. En ook deze dreiging zorgt weer voor beperking van de vrijheid, weer raakt een dreiging complete bevolkingen, legt het landen en economieën stil en brengt het stress en angst in de maatschappij. En ook nu weer zijn er helden aan het strijden, in de fronlinie: de gezondheidszorg. De verpleegkundigen op de IC en andere afdelingen, de artsen, allemaal stellen zij zich bloot aan de enorme risico’s…..voor de patiënten….voor jou….voor mij. Om ook uiteindelijk weer terug te kunnen keren naar vrijheid en vrijheden.

Wat het vieren van vrijheid had moeten worden, werd het ervaren van beperkingen en dreiging. En dat waren we helemaal niet gewend, we waren verwend. En dat realiseer ik me maar al te goed. Het is niet vanzelfsprekend om:
– gezond te zijn
– oud te worden
– familie te hebben
– je verjaardag te kunnen vieren met anderen
– dierbaren te kunnen bezoeken
– uit eten te kunnen gaan
– voor je plezier te kunnen gaan winkelen
– naar school te kunnen gaan
– om naar een goed ziekenhuis te kunnen gaan
– goed en adequaat te kunnen worden behandeld en soms zelfs genezen
– van A naar B te kunnen reizen
– financieel goed rond te kunnen komen
– een baan te hebben
– helemaal je eigen keuzes te kunnen maken
– volledige vrijheid te kunnen ervaren

Laten we daar af en toe wat meer bij nadenken, laten we ons realiseren dat we in een goed georganiseerd land leven met heel veel fijne mensen, met allerlei rechten en mogelijkheden. Juist nu, wanneer je een eindje in de lentezon gaat fietsen, wanneer je in je tuin of op het balkon in het zonnetje een bakkie koffie drinkt of een borreltje pakt, wanneer je dankzij technologie toch met beeld contact kunt hebben met een vriend of familielid die je natuurlijk liever in levende lijve ontmoet, wanneer je ‘gewoon’ naar de winkel kunt om je boodschappen te doen en de schappen ‘gewoon’ gevuld zijn…….op die kleine momenten moet je stilstaan bij vrijheid….en kunnen kiezen…..

En niet vergeten: tel toch nich wat ie mist maar wat ie hebt

Good goan en pas good op oezelf en oew noabers!

“Dat is toch belachelijk!”

Bij de koffie
Op zondagochtend bi’j oons aan de kökk’n toafel kwam de toekomst ter sprake. Eehhh…..toekomst?! Joa….. aanleiding was dat mijn oudste zoon Hidde (12), net dit jaar begonnen aan het voortgezet onderwijs, al een beetje begon te ontdekken welke beroepen hij eventueel leuk zou vinden. Dat soort dingen komt bij het ‘vak’ Loopbaanoriëntatie en Begeleiding aan bod. Ik moest meteen denken aan dat reclamespotje van de LOI Wat wil je later worden? (klik hier maar eens op) De vraag begint bij jonge kinderen en eindigt bij een volwassene aan wie dezelfde vraag wordt gesteld….. en dat is eigenlijk een hartstikke goede vraag! Waarom niet? Waarom ben je op een bepaald moment uitgeleerd of uitontwikkeld? En waarom moet je op een bepaald moment stoppen?

Sterker nog
In hetzelfde keukentafelgesprek kwam ook pensioen aan bod. Of liever gezegd: stoppen met werken. Mijn jongere zoon Jelle (10), niet vies van een uitgesproken mening, vroeg waarom je moet stoppen met werken. Ik probeerde uit te leggen dat in pensioenregelingen vaak een pensioenleeftijd staat maar veel belangrijker nog: vaak vindt jouw werkgever het ook wel een keer mooi geweest en heb je afgesproken dat je op een bepaald moment stopt. “Belachelijk! Dat is toch niet eerlijk! Waarom mag je dat zelf niet bepalen?” Tja, dat zet aan tot nadenken, want hoe kijken we hier in de maatschappij eigenlijk tegenaan? Misschien moeten we daar eens beter over nadenken? Jonge mensen maken prachtige plannen, hebben dromen, hebben een ruime blik…..waarom ebt dat op een bepaald moment weg? Waarom vinden we onszelf daarvoor op een bepaald moment te oud? Waarom blijven we niet dromen? Vandaar dat ik dat reclamespotje van de LOI ook zo treffend vind!

Hoe denk ik er over?
Ik ben er voor mezelf wel uit: als mijn gezondheid het toelaat blijf ik gewoon werken. Misschien niet meer alle dagen maar altijd nog wel een beetje. Ik ben er ook van overtuigd dat je pas minder vitaal wordt en wegkwijnt wanneer je letterlijk vanaf een bepaalde leeftijd stil gaat zitten. Niet meer in het arbeidsproces, niet meer betrokken bij collega’s (want vergeet niet dat werken ook een sociale kant heeft), geen ontwikkelingen meer enz. Dus ik denk dat het je vitaliteit ook positief beïnvloedt wanneer je actief (betrokken) blijft. En als je er goed over nadenkt: wanneer je inderdaad pensioen als je laatste levensfase ziet dan is dat ook niet echt iets om naar uit te kijken toch? Laat staan om er mee bezig te zijn…. Zou dat ook een reden kunnen zijn dat jonge mensen zich hier nog helemaal niet in verdiepen? Want hé, dat is mijn laatste fase, hopelijk nog ver weg…..daar wil ik nog niet over nadenken.

Anders gezegd
Wanneer we ons er een beetje op instellen dat het volledig werken op bepaald moment niet per se meer hoeft maar dat het nog wel lekker is een paar dagen nog een echte invulling te hebben door nog te blijven werken dan hoeven we ook minder te sparen voor pensioen. En ja, er zijn zeker beroepen die zwaar zijn waarbij stoppen eerder een zegen is dan doorgaan, maar is het niet zonde van de enorme bak ervaring wanneer iemand uit het arbeidsproces verdwijnt? Beste werkgevers, is iemand dan helemaal niet meer van waarde voor het bedrijfsleven? Denk eens aan coachende of begeleidende rollen voor de oudere werknemer richting de jongere werknemers. Ze leren op school wel veel maar hebben dan nog niet veel ervaring. En hoe mooi zou het zijn dat oudere werknemers en jongere werknemers in die rolverdeling samen optrekken? Dat versterkt het wederzijds begrip, misschien komt de solidariteit tussen generaties dan weer een beetje terug?

Wat te doen?
Ik wil ook niet meteen de ‘Preakebone’ uithangen door te zeggen hoe het moet…….maar wat vind jij eigenlijk? Je laat toch niet in Den Haag bepalen hoe, wanneer en of je stopt met werken? Dat bepaal jij zelf! Samen met mij kijk maar hier. Heb jij al eens nagedacht hoe je je pensioenfase überhaupt wilt invullen? Wat wil jij later worden?

Prettige kerstdaag’n en gluk in’n tuk!

Good goan!

In mijn adviespraktijk proat ik met mensen van verschillende leeftijden, in verschillende levensfasen en in verschillende financiële omstandigheden. Wat mij door de jaren heen opvalt, is dat het merendeel van deze mensen geen duidelijk antwoord heeft op twee kernvragen waarvan ik vind dat iedereen daarop het antwoord zou moeten weten. De vragen zijn simpel:

 • wat is globaal uw inkomen na uw pensionering?
 • wat is de financiële positie van de nabestaanden indien voor pensionering een van de partners komt te overlijden?

Pensionering

Het pensioen is in Nederland dondersmooi, maar ook ingewikkeld geregeld. Die complexiteit neemt alleen maar toe. Dit heeft tot gevolg dat heel veel mensen geen goed beeld meer hebben op welk moment ze met pensioen kunnen gaan en wat hun inkomen op dan zal zijn. Waaruit bestaat dat inkomen dan?

 • Iedereen krijgt op een bepaalde leeftijd AOW. Dit is een (minimale) basis. Lange tijd ging de AOW in bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Inmiddels geldt dat in 2024 voor velen de AOW ingaat op het moment dat men 67 jaar wordt.
 • Mensen die in dienstverband werken kunnen tijdens het arbeidzame leven over het algemeen pensioen opbouwen via hun werkgever. Pensioen kan worden opgebouwd bij een ondernemings- of bedrijfs(tak)pensioenfonds. Ook kan een werkgever gerechtigd zijn dit pensioen bij een private verzekeraar of premiepensioeninstelling onder te brengen. Dit is voor u heel belangrijk, omdat een private aanbieder heel anders werkt dan een ondernemings- of bedrijfspensioenfonds. Afhankelijk waar uw pensioenregeling is ondergebracht en hoe de regeling is ingericht gelden er bijvoorbeeld andere regels en risico’s voor het eventueel korten van de pensioenaanspraken. Ook de mogelijkheden en voorwaarden om eerder met pensioen te gaan kunnen verschillen.
 • Mensen kunnen ook zelf voorzieningen hebben getroffen voor extra financiële armslag na pensionering. Dat kan via een spaar- of beleggingsrekening zijn. Maar ook door het liquide maken van een deel van de waarde van de eigen woning waarop geen hypotheek meer rust of gewoon het (extra) aflossen van de hypotheek om zodoende lasten te verlagen.

Voortijdig overlijden

Door ziekte of ongeval kan een van de partners komen te overlijden. Naast een emotioneel verlies zal dat bijna altijd ook financiële gevolgen hebben. Dat kan worden veroorzaakt door verlies van arbeidsinkomsten maar ook door het wegvallen van zorgtaken die na het overlijden op een andere wijze moeten worden georganiseerd. Kan het achterblijvende gezin in de woning blijven wonen, is er voldoende geld voor de ontwikkeling (denk ook aan sport en hobby’s) en studie van de kinderen?

Deze vragen gelden ook wanneer er een echtscheiding heeft plaatsgevonden en een van de partners alimentatie ontvangt. Deze alimentatie eindigt in het algemeen ook indien degene die de alimentatie betaalt, komt te overlijden.

Het gaat niet alleen om “de cijfers” maar nog veel meer om de consequenties van die cijfers. Wat betekent het voor uw concrete situatie indien na pensionering of bij voortijdig overlijden het besteedbaar inkomen met 30% of meer daalt? Wat kan dan nog wel en wat kan dan niet meer?

Mijn vak

Mijn vak is onder meer om alle cijfers op een rijtje te zetten en samen met u zichtbaar te maken wat in verschillende situaties de consequenties voor uw dagelijks leven zullen zijn. Ik ben van mening dat iedereen dit inzicht van zijn eigen situatie moet hebben. Zodat iedereen ook zelf kan beslissen om wel of niet tijdig maatregelen te nemen om ongewenste consequenties te voorkomen.

Mijn advies: voorkom het gevoel van “Had ik dat maar eerder geweten” op het moment dat u aan de bestaande situatie niets meer kunt veranderen. Ik help u graag met het krijgen van een goed inzicht in uw financiële positie en het bouwen van zekerheid om deze positie ook te beveiligen tegen calamiteiten.

Want onthoudt: Wel te late is opstoan, möt n heeln dag op n draf goan!

Good goan!

053 - 851 95 10 Emailinfo@htpb.nl Nieuwsbrief

Lees hier onze maatregelen rondom het corona virus

Meer informatie
X